Hydrografika a postup při provádění vodního tisku.

V první řadě je potřeba vědět, že ač se jedná o folii, tak na předmět se přenáší pouze barva. Folie pro vodní tisk slouží jako pomocný prvek pro tiskárnu a manipulaci při přenášení vzoru na vodní hladinu.

Předmět, na kterém budeme provádět vodní tisk, musí být dokonale čistý a zbaven mastnoty. Nyní přichází na řadu nástřik podkladové barvy, která u některých vzorů může ovlivnit výsledný odstín a barvu.

Po umístění folie na vodní hladinu, která nesmí být znečištěná a mezi vodní hladinou a folií nesmí zůstat žádná vzduchová bublina. Je čas na použití takzvaného aktivátoru, kterým se rovnoměrně nastříká na folii. Aktivátor rozpustí folii a na vodní hladině zůstane pouze barevný vzor, který je natištěný tiskárnou. Jde o tiskárnu a barvu přímo určenou pro vodní tisk.

Již předem připravený předmět můžeme opatrně ponořit do barevného vzoru na vodní hladině. Způsob potopení je důležitý pro výsledný efekt, většinou záleží na složitosti předmětu. Po vytažení z vody je potřeba předmět ostříkat jemným proudem vody aby z něj stekly všechny zbytky rozpuštěné folie a na povrchu zůstala pouze barva s výsledným vzorem. Po zaschnutí barvy se provádí lakování nejlépe dvousložkovým autolakem, který se dá brousit, leštit a zajistí dokonalou ochranu před mechanickým poškozením a UV zářením.

Tato technologie má neomezené možnosti a dá se provádět na většinu předmětu jak v interiérech tak exteriérech.

Cenová kalkulace

V případě, že není možné se osobně dostavit, tak pro předběžnou cenu stačí zaslat fotografii s orientačními rozměry a z jakého materiálu je předmět výroben.

Co je to, vodní tisk?

Jedná se o fólii potištěnou různými vzory. Fólie se před aplikací na předmět uvede na vodní hladině do tekutého stavu. Poté se předmět ponoří přes fólii do aplikační lázně a tím dojde k rovnoměrnému přilnutí fólie na předmět. Díky tekutému stavu, folie přesně kopíruje povrch předmětu. Pro zvýšení odolnosti je na povrch nanesen krycí lak.

Vzory folií 

VZORY FOLIÍ

Facebook

www.vodnitisk.cz