VODNÍ TISK

CO JE TO,  VODNÍ  TISK?

Jedná se o fólii potištěnou různými vzory. Fólie se před aplikací na předmět uvede na vodní hladině do tekutého stavu. Poté se předmět ponoří přes fólii do aplikační lázně a tím dojde k rovnoměrnému přilnutí fólie na předmět. Díky tekutému stavu, folie přesně okopíruje povrch předmětu. Pro zvýšení odolnosti je na povrch nanesen krycí lak.

KONTAKT

VODNÍ TISK s.r.o. SEMTÍN 112, PARDUBICE, 533 53 IČ: 07029659    DIČ: CZ07029659 www.vodnitisk.cz tel.: 604 69 11 99 e-mail: info@vodnitisk.cz

VZORY FÓLIÍ